ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

1.1.  https://www.denimtrip.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Oruçreis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi Tekstilkent Cad. Blok: 10-K No: Z07 (A 19-17) Esenler / İSTANBUL adresinde mukim MAVİAY KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (Bundan böyle “Şirket” veya “Denim Trip” olarak anılacaktır).

1.2.  Denim Trip’in internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesinin üye tarafından onayı ile üye, web sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü açıklama ve bildirimleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir. Şirket, Mevzuat kapsamında ya da gereklilik duyulması halinde; Site’ye girişte Üye’den onay almak suretiyle hizmetlerde değişiklik yapabilir. Bu halde; yapılan değişiklik ve güncellemeler Üye’nin onay verdiği anda geçerlilik kazanır.

3. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket’in  bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz  konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, ilgili mevzuat hükümleri ile Denim Trip’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. 

3.4. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Denim Trip’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazminle yükümlüdür. Denim Trip, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya 3. şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

3.5. Üye, Site’yi  hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde; üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

3.6. Site’de üyeler tarafından beyan edilen yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleri olup, görüş sahibini bağlar. Bu yorumların Şirket ile  hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.

Şirketin;  Üye’nin beyan edeceği düşünceler, yaptığı yorumlar nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği düşünceler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Denim Trip’in izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. 

3.8. Üye, Denim Trip’in Site’de yer alan telif haklarına tabi markalarını, tasarımlarını, eserlerini, ürünlerini, her türlü çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Denim Trip’in  uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

3.9. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Denim Trip’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.10. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

3.11. Denim Trip, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.12. Denim Trip ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Denim Trip sorumlu tutulamaz.   

3.13. Denim Trip ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Denim Trip tarafından tutulabilecektir; ancak Şirket, söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Ayrıntılı bilgi için Sitemizdeki Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

3.14. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.

4. Denim Trip’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, Denim Trip’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

(b) Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

(c) Üyelere, Denim Trip tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

(d) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

(e) Üyenin, Denim Trip’in kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Denim Trip’e zarar vermesi, haksız menfaat sağlaması,  veya Site’nin kötüye kullanılmasının Şirket tarafından tespit edilmesi durumunda;

(f) Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

4.2. Denim Trip, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin  Aydınlatma Metni’ne uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Denim Trip yasal olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

4.3.  Bununla birlikte Denim Trip, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. 

Site’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılan küçük metin dosyalarıdır.

Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yaparak çerezleri engelleyebilirsiniz. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Site’de yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz. 

4.4. Ayrıca Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır. 

4.5. Denim Trip; işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.6. Denim Trip; Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik aksaklıklar dışında, yararlandırılacağını ve Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 

5. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

5.1.Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 

5.2. Üye, Denim Trip’in gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

5.3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından Denim Trip [email protected]…..e-posta göndermek yahut 0549 549 35 22 telefon numarasını aramak sureti ile yapılabilir.

5.4. Üye, Denim Trip’in Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205.maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6. Genel Hükümler

6.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşmeden  doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan  her türlü uyuşmazlıklarda  İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2. Üye’nin Denim Trip’e  bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

6.3. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

6.4. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Denim-Trip tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Denim Trip size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Denim Trip Çerez Politikası